ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม

กิจกรรม วันที่มีคอร์ส วันที่สิ้นสุดคอร์ส
หลักสูตร 2 วัน 03-08-2567 04-08-2567
หลักสูตร จิตตภาวนา 3 วัน 03-08-2567 05-08-2567
หลักสูตร วิปัสสนาเบื้องต้น 8 วัน 03-08-2567 10-08-2567
หลักสูตรเข้มพิเศษ 22-07-2567 02-08-2567