* เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
1. หลักสูตร จิตตภาวนา 3 วัน (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและสำหรับโยคีเก่าที่ต้องการทบทวนพื้นฐานเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น
2. หลักสูตร 7 วัน พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและสำหรับโยคีเก่าที่ต้องการทบทวนพื้นฐานเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น
3. หลักสูตร 2 วัน (เสาร์,อาทิตย์) สำหรับโยคีเก่าที่ผ่านหลักสูตร 3 วัน และ หลักสูตร 7 วันพื้นฐาน มาแล้ว 2-3 ครั้ง เท่านั้น
4. หลักสูตร 7 วันเข้ม สำหรับโยคีเก่าที่ผ่านหลักสูตร 7 วันพื้นฐาน มาแล้ว 2-3 ครั้ง เท่านั้น
5. ผู้สมัครทุกหลักสูตรข้างต้น จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
6. ทุกหลักสูตร จะเปิดรับสมัครเป็นเดือนต่อเดือนเท่านั้น (เช่น หากสนใจสมัครคอร์สเดือนธันวาคม สามารถโทรมาสมัครได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน)
7. เมื่อได้รับการยืนยันการสมัครเข้าคอร์สเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันเข้าคอร์สจริงประมาณ 2 วัน กรุณาโทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์มายืนยันกับทางเราอีกครั้งหนึ่ง
8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : 089-2196523, 083-0285767