ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน