29 สิงหาคม 2558, 08:59 น.
วางความคิด สติรู้อยู่ที่กาย