9 สิงหาคม 2558, 13:07 น.
ธรรมที่ใจ ตอน วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา