หลักสูตร จิตตภาวนา 3 วัน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากนัก ต้องการใช้เวลาว่างช่วงวันหยุด เพื่อบำเพ็ญเพียรในสถานที่ๆเอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติ
เริ่มเสาร์เเรกของเดือน สำหรับโยคีใหม่ที่ไม่มีพื้นฐาน/ไม่เคยมาปฎิบัติกับทางมูลนิธิ
เริ่มเสาร์ที่สี่ของเดือน สำหรับโยคีเก่าที่ผ่านหลักสูตร 3 วันมาเเล้ว 2 ครั้ง ขึ่นไป
หลักสูตร วิปัสสนาเบื้องต้น 7 วัน
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฎิบัติในเเนวนี้มาก่อน หรือผู้ที่ต้องการทบทวนพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเเม่นยำมากขึ้น
เริ่มเสาร์ที่สองของเดือน สำหรับโยคีใหม่ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือ ไม่เคยมาปฎิบัติกับทางมูลนิธิ
หลักสูตร 2 วัน
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เเต่มีศรัทธามากเเละเป็นโยคีเก่า
เริ่มเสาร์ที่สามของเดือน สำหรับโยคีเก่าที่ผ่านหลักสูตร 3 วันมาเเล้ว 4 ครั้ง
หลักสูตรเข้ม 7 วัน
เป็นหลักสูตรที่คุณเเม่ชี ณัฐญาวรรณ ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ทอง สิริมงุคโล (วัดพระธาตุ ตรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) ให้นำหลักสูตรมาสอนเเก่โยคี โดยย่อระยะเวลาในการปฎิบัติเหลือเพียง 7 วันเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่เคยปฎิบัติหลักสูตรคุณเเม่สิริ กริณชัยมาเเล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง
เริ่มเสาร์ที่สามของเดือน สำหรับโยคีที่ผ่านหลักสูตรคุณเเม่สิริมาเเล้ว 3 ครั้ง
โครงการ ต้นกล้าคุณธรรม
นอกจากการเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ตามตารางการปฎิบัติประจำปีเเล้ว มูลนิธิโพธิวัณณา ยังได้ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าคุณธรรม เปิดอบรมให้กับสถานศึกษาเเละหน่วยงานต่างๆ ในเเนวทางเสริมสร้างคุณธรรมเเละความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร